Έκταση αγροτικής γης (τ. χλμ.)

Έκταση αγροτικής γης (τ. χλμ.): undefined